020 - 6980626

Demontage

De beschadigde en kapotte onderdelen worden gedemonteerd en vervolgens vervangen door uitsluitend originele of groene originele onderdelen. De te vervangen onderdelen worden gescheiden en opgeslagen bij soort in een speciale ruimte en milieuverantwoord afgevoerd.